0174-404180 support@aquatiem.nl

Pontons, scheepswerven en jachthavens

Het Aquatiem (AT) concept wordt toegepast op schepen, maar wat vaak wordt vergeten is dat de kwaliteit van het inkomende water ook goed beheerst moet worden. Hierbij richt AT zich op drinkwaterlaadpunten op pontons, scheepswerven en jachthavens.

AT biedt hierbij een nieuwe oplossing. Een kant- en klaar weerbestendig drinkwaterlaadpunt. Uniek is dat deze ook bestand is tegen de weersomstandigheden in zeehavens. Het betreft een RVS 316 kast met 2 of 3 compartimenten ( afhankelijk van de wens opdrachtgever) waarin is verwerkt: 

• Elektra
• Drinkwaterinstallatie incl. ultrafiltratie, verwarming en buiten verwarming van de wateraanvoer (vorstvrij) en een drinkwaterhaspel (deze kan eventueel ook in een 3e compartiment worden geplaatst).

Door gebundelde krachten binnen AT wordt het complete pakket voor waterveiligheid aangeboden, inclusief Legionella beheers- en onderhoudsplan. De techniek die binnen AT wordt gebruikt is ultrafiltratie (UF). Deze membraantechniek wordt in Nederland geproduceerd en voldoet aan alle wettelijke keurmerken. 

Deze UF-techniek wordt reeds veelvuldig ingezet in proces- en drinkwater. Ultrafiltratie (0,02 µm) waterzuivering is een duurzame en effectieve oplossing voor verontreinigingen in water. Bacteriën, microplastics en deeltjes, waaronder de Legionellabacterie,  worden uit het water verwijderd en naar het riool weggespoeld. Hiermee is de toepassing van membraanfiltratie uitermate geschikt als Legionella- of microbiologisch filter.

In de praktijk worden (vaak onbewust) slangen op werven, pontons of jachthavens op de grond gelegd of in het oppervlaktewater gehangen, wat natuurlijk een gevaar met zich meebrengt. AT levert de drinkwaterveilige hubs/boxen compleet voorzien van een haspel  met een oprolmechanisme en een afsluitbare straalpijp op de slang. Hierdoor worden risico’s op vervuiling en bacteriologie (zoals Legionella) tot een minimum beperkt.

Daarnaast wordt er gewerkt met verwarmingselementen om de aanvoerleiding en de inhoud van de kast vorstvrij te houden. Daarbij wordt ongewenst te ver opwarmen voorkomen met behulp van thermostaten. De optimale temperatuurregeling wordt ingesteld met behulp van een 24/7  monitoring op afstand.